Facebook

Twitter

Instagram

Fuqizimi i pjesmarrjes së shoqërisë civile në procesin e EITI-t

Fuqizimi i pjesmarrjes së shoqërisë civile në procesin e EITI-t, është një projekt i mbështetur nga Sekretariati i Shtetit për çështjet Ekonomike (SECO) pranë Ambasadës Zvicerane dhe zbatuar nga Qendra Shqiptare për Zhvillim dhe Integrim (ACDI) dhe anëtarë të tjerë të Koalicionit AlbNetEITI. Projekti fokusohet në dy drejtime: 1) zgjerimi i organizatave të shoqërisë civile (OJF) në Koalicionin për EITI-n, (AlbNetEITI), me anëtarë të rinj dhe 2) rritje kapacitetesh të anëtarëve të Koalicionit për tu angazhuar me efektivitet të plotë ne Grupin Nderinstitucional (MSG).

Emisioni “Përtëfol” (9 Janar 2020)
Anila Hajnaj: Like the royalty, concession fee too should go to municipalities for the welfare of communities – interview on the talk show, TV Skan....
Read More "Emisioni “Përtëfol” (9 Janar 2020)"
Rinia, Pjesa Më Aktive e Komunitetit Për Një Zhvillim Komunitar Të Qëndrueshëm
Mbështetur nga AMSHC, projekti “Rinia si pjesa më aktive e komunitetit për përcaktimin e strategjive për një zhvillim komunitar të qëndrueshëm”, ka si qëllim rritjen e...
Read More "Rinia, Pjesa Më Aktive e Komunitetit Për Një Zhvillim Komunitar Të Qëndrueshëm"
Takim për impaktin e Rentës mbi Zhvillimin e Qëndrueshëm
Në datën 19 Nëntor 2019 në Tiranë nga Alb-EITI , Prezenca e OSBE në Shqipëri  dhe Agjensia për mbështetjen e Vetë-Qeverisjes Vendore u organizua Takimi...
Read More "Takim për impaktin e Rentës mbi Zhvillimin e Qëndrueshëm"

Instagram

Twitter

Rinia, Pjesa Më Aktive e Komunitetit Për Një Zhvillim Komunitar Të Qëndrueshëm

Mbështetur nga AMSHC, projekti “Rinia si pjesa më aktive e komunitetit për përcaktimin e strategjive për një zhvillim komunitar të qëndrueshëm”, ka si qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të të rinjve në njohjen e problematikave të komunitetit …

Takim i Grupit Ndërinstitucional të Punës (MSG) – Problematikat e lidhura me prioritetet e implementimit dhe aktivitetet EITI

Në datë 2 Dhjetor 2019, në ambjentet e Sekretariatit Kombëtar EITI, u mbajt mbledhja e trete e MSG-se ku fillimisht u prezantua Drejtuesi i ri i Sekretariatit Kombëtar EITI, Z. Genci Tërpo i cili shprehu …

Takim MSG – Prioritetet AlbEITI për përgatitjen e Raportit zyrtar vjetor EITI dhe Deklarimit të Pronarëve Realë (Beneficial Ownership) në Industrinë Nxjerrëse

Në përgjigje te emailit qe grupi i shoqerise civile i dergoi kryetarit te MSG per shqetesimin mbi vonesen e procedurave per përzgjedhjene  Administratorit të Pavarur (IA)  për përgatitjen e Raportit zyrtar vjetor EITI 2017/2018 dhe …

EITI – OSBE: 4 Takime Ndërvendore me Pushtetin Lokal lidhur me problematikat e Rentës Minerare

Raporti i Monitorimit te Rentes Minerare i hartuar nga Qendra Shqiptare per Zhvillim dhe integrimi, cili u be i mundur nga projekti: “Presioni qytetar mbi pushtetin vendor per shfrytezimin e plote te perfitimeve te burimeve …

Hulumtim mbi njohuritë dhe kuptimin e EITI-t dhe përfitimet e detyrimet e ndërlidhura

Fuqizimi i pjesmarrjes së shoqërisë civile në procesin e EITI-t, është një projekt i mbështetur nga Sekretariati i Shtetit për çështjet Ekonomike (SECO) pranë Ambasadës Zvicerane dhe zbatuar nga Qendra Shqiptare për Zhvillim dhe Integrim …

Misioni i Bankës Botërore në Tiranë për diskutimin e prioriteteve EITI dhe vizionit të zhvillimit të qëndrueshëm sektorial

Në datën 12 Prill 2019 një Mision i Bankës Botërore nga Washingtoni,  zhvilloi  vizita pune në Tiranë, në funksion të mbështetjes për implementimin e aktivitetit EITI në  Shqipëri. Përfaqësuesit e Misionit të Bankës Botërore, z. …

Facebook