Seminari i Shoqërisë Civile dhe zgjedhjet për përfaqësuesit e Grupit Ndërinstitucional-MSG

Qendra Shqiptare për Zhvillimin dhe Integrim në bashkëpunim me Sekretariatin e Shtetit për Çështjet Ekonomike, SECO, pranë Ambasadës Zvicerane në Tiranë, më 11-12 shkurt 2019, organizuan seminarin me temë “Shoqëria Civile, roli i saj në …

Procesi i Monitorimit të të gjithë Aktorëve Zbatues së Ligjit të Taksave

Monitorimi bashkive për procedurat e përcaktuara sipas Ligjit për Taksat Kombëtare nr. 9975, datë 28 Korrik 2008, i ndryshuar, si dhe Udhëzimit Nr.26, datë 4.9.2008 “Për taksat kombëtare” i ndryshuar në bashkitë Bulqizë, Roskovec, Has, …